Thanh toán

Tài khoản cá nhân:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank )

Tài khoản: TRAN MINH VU

Số tài khoản: 0071005446154

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

Tài khoản công ty:

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ( ACB ) - CN Phòng giao dịch Hồ Văn Huê 

CÔNG TY TNHH MEDIVA

Số tài khoản: 242424449